Dotacje

1.  Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie

- przygotowywanie wniosków w ramach pozyskiwania środków zewnętrznych

- opracowywanie biznesplanów dla firm oraz osób zakładających działalność z udziałem funduszy unijnych

 

2. Ocena wniosków i biznesplanów osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą

- ocena dokumentów aplikacyjnych osób zakładających działalność gospodarczą

- ocena biznesplanów w ramach pozyskiwania środków zewnętrznych

 

3. Zarządzanie projektami UE

- prowadzenie rekrutacji  uczestników w projektach EFS

- prowadzenie sprawozdawczości i rozliczenia projektu

- przygotowanie do audytu i kontroli

- prowadzenie biura projektu lub punktu rekrutacyjnego w Tarnowie i organizacja wsparcia w ramach projektu

 

Zobacz również