Czym się zajmujemy

 

 

DORADZTWO, DORADZTWO ZAWODOWE I POŚREDNICTWO PRACY

 

1.   Doradztwo gospodarcze dla firm w zakresie marketingu, finansów, pozyskiwania środków zewnętrznych

- doradztwo strategiczne oraz przygotowanie planu marketingowego

- analiza możliwości pozyskania kapitału na rozwój firmy

- analiza możliwości dofinansowania działalności ze środków unijnych

2. Prowadzenie doradztwa w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

- prowadzenie szkoleń ABC przedsiębiorczości

- prowadzenie doradztwa indywidualnego w zakresie  biznesplanu, marketingu, finansów oraz rozwoju firmy

- prowadzenie doradztwa w projektach finansowanych z EFS

3.   Doradztwo dla organizacji pozarządowych

- analiza możliwości pozyskania środków zewnętrznych

- opracowanie dokumentów aplikacyjnych związanych z pozyskaniem dofinansowania

- współpraca z NGO na specjalnych warunkach

 4.  Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy

- organizacja i prowadzenie doradztwa zawodowego dla osób poszukujących pracy

- pomoc w przygotowaniu ścieżki kariery

- organizacja i prowadzenie pośrednictwa pracy

 

DOTACJE

 

1. Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie

- przygotowywanie wniosków w ramach pozyskiwania środków zewnętrznych

- opracowywanie biznesplanów dla firm oraz osób zakładających działalność z udziałem funduszy unijnych

2. Ocena wniosków i biznesplanów osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą

- ocena dokumentów aplikacyjnych osób zakładających działalność gospodarczą

- ocena biznesplanów w ramach pozyskiwania środków zewnętrznych

3. Zarządzanie projektami UE

- prowadzenie rekrutacji  uczestników w projektach EFS

- prowadzenie sprawozdawczości i rozliczenia projektu

- przygotowanie do audytu i kontroli

- prowadzenie biura projektu lub punktu rekrutacyjnego w Tarnowie i organizacja wsparcia w ramach projektu

 

SZKOLENIA

 

1.   Prowadzenie szkoleń  i doradztwa

- prowadzenie szkoleń ABC przedsiębiorczości w zakresie  biznesplanu, marketingu, finansów oraz rozwoju firmy

- prowadzenie szkoleń z aktywizacji zawodowej metodą "Spadochron" oraz doradztwa zawodowego w projektach EFS

2.   Organizacja szkoleń i wynajem sali szkoleniowej

- organizacja cateringu oraz przygotowanie sali na zajęcia

-  wynajem sali na spotkania biznesowe, rozmowy rekrutacyjne itp.

- pomoc w znalezieniu odpowiedniej kadry do prowadzenia zajęć

Radoslaw Jaźwiec

 

Album główny