Szkolenia

 

1.   Prowadzenie szkoleń  i doradztwa

- prowadzenie szkoleń ABC przedsiębiorczości w zakresie  biznesplanu, marketingu, finansów oraz rozwoju fir

- prowadzenie doradztwa zawodowego w projektach EFS

 

2.   Organizacja szkoleń i wynajem sali szkoleniowej

- organizacja cateringu oraz przygotowanie sali na zajęcia

-  wynajem sali na spotkania biznesowe, rozmowy rekrutacyjne itp.

- pomoc w znalezieniu odpowiedniej kadry do prowadzenia zajęć