Doradztwo

 

1.  Doradztwo gospodarcze dla firm w zakresie marketingu, finansów, pozyskiwania środków zewnętrznych

- przygotowanie planu marketingowego

- analiza możliwości pozyskania kapitału na rozwój firmy

- analiza możliwości dofinansowania działalności ze środków unijnych

 

2.   Prowadzenie szkoleń  i doradztwa w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

- prowadzenie szkoleń ABC przedsiębiorczości

- prowadzenie doradztwa indywidualnego w zakresie  biznesplanu, marketingu, finansów oraz rozwoju firmy

 

3.   Doradztwo dla organizacji pozarządowych

- analiza możliwości pozyskania środków zewnętrznych

- opracowanie dokumentów aplikacyjnych związanych z pozyskaniem dofinansowania

- współpraca z NGO na specjalnych warunkach

 

3.   Doradztwo dla osób fizycznych i firm w zakresie odszkodowań - Partner Kancelarii CODEX

- analiza możliwości uzyskania odszkodowania

- pomoc w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji

- współpraca z klientem w trakcie prowadzenia sprawy

 

 

Zobacz również