Aktualności

2015-04-24
Zapisz się na bezpłatne szkolenie z finansowania innowacji w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji.
2015-04-14
Oferta skierowana jest do: osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych zarządzających budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi
2015-03-12
Nowa strona urzędu marszałkowskiego dotyczą funduszy europejskich w nowej perspektywie 2014-2020. http://www.fundusze.malopolska.pl/
2015-03-06
Pierwsze nabory już wkrótce, urzędnicy obiecują, że będzie to II kwartał 2015.
2015-02-05
Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zakłada nowe formy wspierania przedsiębiorczości na terenach wiejskich.
2015-01-23
Przedsiębiorcy dużo skorzystają z unijnych funduszy.
2014-12-14
Komisja Europejska zatwierdziła 12 grudnia 2014 r. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
2014-12-14
Na realizację całego programu Małopolska otrzyma 2,879 mld euro z funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, co stanowi niemal 10 proc. wszystkich środków UE dostępnych dla regionów. Jest to drugi pod względem wielkości program spośród wszystkich 16 RPO. Większe środki otrzyma tylko województwo śląskie.
2014-11-05
Wsparcie doradcze jest realizowane w ramach projektu „Tarnowski Inkubator Współpracy” w ramach Priorytetu V „Dobre rządzenie” Działania 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora”, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”.
2014-11-05
Maksymalna kwota wsparcia to 74 tys. zł, której okres spłaty nie może przekroczyć 7 lat. Oprocentowanie przyznanej pożyczki wynosi 0,25 stopy redyskonta weksli NBP a więc obecnie 0,56% w skali roku. Osoba ubiegająca się o pożyczkę może także zdobyć dodatkowo 22 tys. zł na utworzenie miejsca pracy.