Aktualności

2016-02-03
Informujemy, że od 01.02.2016 roku zapraszamy do nowego biura, które mieści się przy ul. Kościuszki 33C w Tarnowie (naprzeciw budynku ZUS)
2016-01-27
W ramach projektów wsparcie mogą uzyskać osoby bezrobotne nieaktywne zawodowo do 29 roku życia Szczegółowe informacje na stronach internetowych realizatorów projektów.
2015-12-09
Wkrótce w Małopolsce ruszą projekty dla osób chcących założyć działalność gospodarczą z wykorzystaniem dotacji.
2015-10-28
Od października br. jesteśmy Partnerem Kancelarii CODEX - jednego z liderów na rynku odszkodowań.
2015-10-26
Zarząd Województwa Małopolskiego, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje.
2015-10-21
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jeszcze w tym m-cu ma ogłosić konkurs na bony na innowacje dla przedsiębiorców.
2015-09-17
Chcesz pozyskać dofinansowanie, wyślij propozycję projektu.
2015-07-30
W ramach konkursów realizować można realizować wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych
2015-06-03
IV nabór wniosków o dotacje (maj-czerwiec 2015 r) z programu szwajcarskiego.
2015-05-15
Zarząd województwa małopolskiego opublikował harmonogram naborów na pozyskanie dotacji w 2015 roku.