Aktualności

2017-05-10
Zapraszamy do naszego nowego biura, które mieści się przy tej samej ulicy Kościuszki, ale pod innym numerem  - 37A II piętro.
2017-02-17
Jeśli pracujesz, uczysz się, mieszkasz w Małopolsce i masz od 18 do 25 lat, to być może zainteresuje cię projekt Bilans Kariery, w ramach którego możesz otrzymać nawet 87 proc. dofinansowania na szkolenie językowe lub komputerowe. Nabór rozpoczyna się 27 lutego i potrwa do 12 marca - See more at: http://www.tarnow.pl/Biznes/Aktualnosci-biznesowe/Bilans-kariery-NABOR#sthash.Kf1GkUpD.dpuf
2017-01-16
Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP w terminie: od 12 stycznia 2017 r. do 13 lutego 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).
2016-11-01
Celem projektu SMOGMONITOR jest powstanie sieci społecznych stacji monitoringu jakości powietrza w Krakowie
2016-11-01
W ramach projektu MOWES istnieje możliwość wsparcia organizacji pozarządowych z terenu subregiou tarnowskiego w zakresie usług prawnych, księgowych i marketingowych. Więcej informacji na stronie Fundacji im. Hetmana Tarnowskiego - www.fundacjatarnowskiego.
2016-08-19
Informujemy o starcie naszego nowego projektu "KOBIETY DO PRACY!" którego celem jest aktywizacja zawodowa kobiet powyżej 30 roku życia z terenu powiatów tarnowskiego, dąbrowskiego i nowosądeckiego.
2016-07-05
Operatorzy dotacji, którzy będą udzielali wsparcia w postaci dofinansowania na założenie własnej działalności gospodarczej, zostali wyłonieni zgodnie z założeniami naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - Poddziałania 8.3.1. Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej.
2016-05-11
Wnioski przyjmowane będą w siedzibie Urzędu pok. 101 (I piętro) od poniedziałku 16.05.2016 r. od godziny 8:00 do piątku 20.05.2016 r. do godziny 15:30.
2016-04-11
Ponad 19 mln zł trafi do beneficjentów, którzy będą wdrażać programy outplacementowe w Małopolsce. Dofinansowanie takich działań było możliwe w ramach Działania 8.2.4. „Adaptacja do zmian” Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego.
2016-02-24
Projekt, jest skierowany do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo do 29 roku życia z terenu woj. małopolskiego, należących do jednej z grup uczestników - osoby zamieszkałe na terenach wiejskich poza miejscowościami wokół Krakowa - rodzice wychowujący dzieci, którzy chcą powrócić na rynek pracy - osoby niepełnosprawne