Pozyskane dotacje i inne osiągnięcia

1. Pozyskanie dotacji oraz zarządzanie projektami EFS

 

a) projekty dotyczące zakładania działalności gospodarczej

- PARASOL dla POWODZIAN - PARTNER PROJEKTU - projekt szkoleniowo-doradczy dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą

Działanie –  6.2 POKL, okres realizacji: 01 wrzesień 2010 - 31 lipiec  2012, kwota dofinansowania – 2 178 280,00  zł

- START-up PARASOL – koordynator -   projekt szkoleniowo-doradczy dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą – realizator Izba  Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie

Działanie –  6.2 POKL, okres realizacji: 01 wrzesień 2009 - 31 październik  2011, kwota dofinansowania – 2 028 178,00  zł

 

b) otwarte projekty doradczo-szkoleniowe dla przedsiębiorców i pracowników firm

- „System efektywnego zarządzania płynnością finansową, należnościami oraz procesami prawnej egzekucji zobowiązań z uwzględnieniem mediacji i arbitrażu w MMŚP – doradztwo gospodarcze dla firm - Partner projektu

Działanie –  8.1.1. POKL, okres realizacji: 01 styczeń  2012 - 31 grudzień 2014, kwota dofinansowania –  2 545 750,00  zł

- „Wdrożenie procedury efektywnego administrowania finansami oraz skutecznej egzekucji wierzytelności z zastosowaniem mediacji i arbitrażu w opolskich MMSP” – doradztwo gospodarcze dla firm - Partner projektu

Działanie –  8.1.1. POKL, okres realizacji: 01 marzec 2013 - 30 czerwiec  2014, kwota dofinansowania – 870 804,00  zł

- DŹWIGNĄĆ KARIERĘ – cykl szkoleń zawodowych dla firm z terenu Małopolski

– realizator IMAGINE HOUSE Centrum Szkolenia Zawodowego

Działanie –  8.1.1. POKL, okres realizacji: 01 styczeń 2010 – 31 marzec  2011, kwota dofinansowania – 577 252,41 zł

- CERTYFIKOWANE KWALIFIKACJE – NOWA SZANSA - cykl szkoleń zawodowych dla osób pracujących z Małopolski – realizator IMAGINE HOUSE Centrum Szkolenia Zawodowego

Działanie –  8.1.1. POKL, okres realizacji: 01 kwiecień 2010 - 01 luty  2012, kwota dofinansowania – 529 002,57  zł

-  DŹWIGNĄĆ KARIERĘ II – cykl szkoleń zawodowych dla firm z terenu Podkarpacia – realizator IMAGINE HOUSE Centrum Szkolenia Zawodowego 

Działanie – 8.1.1.  POKL, okres realizacji: 01 kwiecień 2010 – 31 grudzień  2012, kwota dofinansowania – 568 144,20 zł

- EUROKIEROWCA -  bezpłatne szkolenia o charakterze praktycznym dla kierowców samochodów osobowych na torze Teesdorf k/Wiednia  - realizator firma KADRY POLSKIE Sp. z o.o.

Działanie –  8.1.1. POKL, okres realizacji: 01 styczeń 2009 - 30 kwiecień  2010, kwota dofinansowania – 618 544,10  zł

- EUROPEJSKI MISTRZ SPAWALNIK – szkolenia zawodowe dla 100  pracowników firm z terenu Opolszczyzny. - realizator firma PROFESJA Sp. z o.o

Działanie – 8.1.1. POKL, okres realizacji: 01 sierpień 2006 – 31 marzec 2008, kwota dofinansowania – 604 600,00 

- NA SZEROKICH WODACH - cykl szkoleń z zakresu psychologicznych i kulturowych aspektów udziału w wielonarodowym otoczeniu biznesowym dla 105 osób pracujących - realizator firma KADRY POLSKIE Sp. z o.o.

Działanie - 2.1 ZPORR (woj. opolskie), okres realizacji: 01 styczeń 2006 - 31 marzec 2007, kwota dofinansowania – 202 622,00 zł

- EUROKIEROWCA- bezpłatne szkolenia o charakterze teoretyczno-praktycznym dla kierowców samochodów ciężarowych, których celem było  podniesienie kwalifikacji tej grupy zawodowej - realizator firma KADRY POLSKIE Sp. z o.o.

Działanie - 2.1 ZPORR (woj. opolskie), okres realizacji: 01 czerwiec 2005 - 31 maj 2006, kwota dofinansowania – 231 000,00 zł

- NOWOCZESNE KADRY - portal internetowy, który jest bazą wymiany informacji dotyczących Europejskiego Funduszu Społecznego - realizator firma KADRY POLSKIE Sp. z o.o.

Działanie - 2.1 ZPORR, okres realizacji: 01 grudzień 2004 – 30 listopad 2005, kwota dofinansowania – 208 183,04 zł

- EUROKIEROWCA II - bezpłatne szkolenia o charakterze teoretyczno-praktycznym dla kierowców, których celem jest podniesienie kwalifikacji w zakresie techniki jazdy,  prawa ruchu drogowego oraz używania nowoczesnych technologii - realizator firma KADRY POLSKIE Sp. z o.o.

Działanie - 2.1 ZPORR, okres realizacji: 01 październik 2006 - 31 marca 2008, kwota dofinansowania – 583 266,26 zł

- NA SZEROKICH WODACH II – druga edycja cyklu szkoleń z zakresu psychologicznych i kulturowych aspektów udziału w wielonarodowym otoczeniu biznesowym dla 90 osób pracujących - realizator firma KADRY POLSKIE Sp. z o.o.

Działanie - 2.1 ZPORR (woj. opolskie), okres realizacji – 01 kwiecień 2007 – 31 marzec 2008, kwota dofinansowania – 214 782,32 zł

- STUDENCKA KUŹNIA KADR – cykl warsztatów doradztwa zawodowego dla 100 studentów z terenu województwa opolskiego - realizator firma KADRY POLSKIE Sp. z o.o.

Działanie - 2.1 ZPORR, okres realizacji: 01 sierpień 2007 – 30 czerwiec 2008, kwota dofinansowania – 158 161,06 zł 

- PODNOSZENIE KWALIFIKACJI OPOLSKICH SPAWACZY – szkolenia zawodowe dla 214 beneficjentów ostatecznych - realizator firma PROFESJA Sp. z o.o

Działanie - 2.1 ZPORR, okres realizacji: 01 lipiec 2005  do  31 październik 2006., kwota dofinansowania –  491 400,00 zł

- AUTOSZANSA – projekt realizowany przez szkołę nauki jazdy, kursy na prawo jazdy kat. C i C+E - realizator firma TRANSBAD

Działanie - 2.1 ZPORR, okres realizacji: 01 czerwiec 2005  do  31 maj 2006., kwota dofinansowania –  237 193, 80 zł

 

c) zamknięte projekty szkoleniowe

-  WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY FERRPOL POPRZEZ ROZWÓJ KOMPETENCJI KOMUNIKACJI I ZARZĄDZANIA - cykl szkoleń zamkniętych dla 103 pracowników firmy  Ferrpol z zakresu technik komunikacji oraz zarządzania - realizator firma KADRY POLSKIE Sp. z o.o.

Działanie - 2.3 SPO RZL, okres realizacji -  20 kwiecień 2006 - 19 październik 2007, kwota dofinansowania – 384 189,10 zł

- KUŹNIA KADR- cykl szkoleń z zakresu umiejętności interpersonalnych, metod rekrutacji i selekcji, kompetencji menedżerskich oraz zagadnień księgowo-kadrowych dla 40  pracowników firmy KADRY POLSKIE Sp. z o.o. - realizator firma KADRY POLSKIE Sp. z o.o.

Działanie – 1.1 SPO RZL, okres realizacji: 01 sierpień 2006 – 31 marzec 2008, kwota dofinansowania – 873 725,60 zł 

- AKTYWNY PODMIOT NA RYNKU PRACY- cykl szkoleń zamkniętych z zakresu umiejętności interpersonalnych, nowoczesnych metod rekrutacji i selekcji, technik menedżerskich oraz kursy językowe dla pracowników firmy KADRY POLSKIE Sp. z o.o. - realizator firma KADRY POLSKIE Sp. z o.o.

Działanie - 1.1 SPORZL, okres realizacji: 01 luty 2005 – 31 czerwiec 2006, kwota dofinansowania – 253 012,00 zł 

 

2. Dotacje inwestycyjne i na start działalności gospodarczej

kilkadziesiąt wniosków i biznesplanów związanych ze startem działalności gospodarczej

- przygotowywanie dokumentacji związanej z dofinansowaniem rozwoju firm

 

3. Certyfikaty i osiągnięcia

wpis na krajową listę doradców - konsultantów KSU prowadzonym przez PARP

- II nagroda w Konkursie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego za projekt „EUROKIEROWCA”

- wpis na listę asesorów PARP

- wpis do rejestru instytucji szkoleniowych

- wpis do rejestru agencji zatrudnienia

Certyfikaty i dyplomy