Prowadzenie szkoleń i doradztwa

 

1. Doradztwo i szkolenia dla osób zakładających działalność gospodarczą

 • INBIT Sp. z o.o. - Prowadzenie doradztwa dla uczestników projektu „Załóż firmę – zostań rekinem” w ramach działania 6.2 POKL – 224  h doradztwa biznesowego
 • Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” -  przeprowadzenie szkolenia w zakresie ABC przedsiębiorczości  - 25 h szkoleniowych oraz doradztwa indywidualnego –  27 godzin
 • Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o - przeprowadzenie szkoleń i doradztwa dla uczestników projektu „Kompetencje i Adaptacja” w ramach działania 8.1.2 POKL – 40 h szkoleń i 120 h doradztwa biznesowego
 • Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach - przeprowadzenie doradztwa dla uczestników projektu „Nowy start” w ramach działania 6.2 POKL – 150  h doradztwa biznesowego
 • Ośrodek Promocji i Wsparcia Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu - przeprowadzenie szkoleń dla potencjalnych beneficjentów w ramach projektu  "Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością" finansowanego z Programu Szwajcarskiego
 • Perfekta Elwira Bowers -  przeprowadzenie szkoleń i doradztwa dla uczestników projektu „MISJA:FIRMA” 6.2 POKL realizowanym – 143 h szkoleń oraz 388 doradztwa
 • Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o - Przeprowadzenie doradztwa indywidualnego w zakresie biznesplanu  dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach projektu „Załóż własną firmę – wykorzystaj szanse I i II edycja”  w ramach działania 6.2 POKL – łącznie 151 h
 • Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia w Dąbrowie Górniczej - przeprowadzenie doradztwa indywidualnego w zakresie biznesplanu  dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach projektu „Wielcy mikroprzedsiębiorcy” –) w ramach działania 6.2 POKL – łącznie 120 h doradztwa
 • Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie - prowadzenie szkoleń i doradztwa indywidualnego w zakresie planowania firmy, marketingu, biznesplanu dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach projektu „Parasol Dla Powodzian” oraz „Start-up Parasol” – łącznie 550 h szkoleń i doradztwa 

 

2. Doradztwo gospodarcze dla firm

 • Prowadzenie doradztwa gospodarczego dla firm w zakresie marketingu, finansów oraz organizacji i zarządzania firmą w  ramach projektu „Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy” realizowanego przez MARR S.A
 • Prowadzenie doradztwa gospodarczego dla firm w zakresie płynności finansowej oraz zarządzania należnościami w ramach projektu „Wdrożenie procedury efektywnego administrowania finansami oraz skutecznej egzekucji wierzytelności z zastosowaniem mediacji i arbitrażu w opolskich MMSP”  realizowanego w partnerstwie z   Sądem Arbitrażowym RP w Tarnowie
 • Prowadzenie doradztwa gospodarczego dla firm w zakresie marketingu, finansów oraz organizacji i zarządzania firmą w  ramach sieci KSU, realizowanego przez  Ośrodek Promocji i Wsparcia Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu

 


Radoslaw Jaźwiec