Aktywne kobiety subregionu tarnowskiego

2018-10-16

Projekt aktywizacji zawodowej dla 60 kobiet z subregionu tarnowskiego. Okres realizacji 01.09.2018 - 31.12.2019.

Więcej informacji na www.kobietydopracy.pl