Zapraszamy do udziału w nowym projekcie "Aktywne kobiety subregionu tarnowskiego"

2018-07-20
Projekt "Aktywne kobiety subregionu tarnowskiego" jest realizowany przez EUROKONSULTANT z siedzibą na ul. Kościuszki 37A w Tarnowie. Skierowany jest do kobiet powyżej 30 roku życia, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i niepełnosprawnych zamieszkałych m. Tarnów, powiat dąbrowski, tarnowski i brzeski.

W ramach projektu oferujemy wsparcie dostosowane do potrzeb uczestniczek (m.in. doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, płatne 4 - miesięczne staże, szkolenia zawodowe, dodatek relokacyjny w wysokosci 5 000zł i inne formy aktywizacji zawodowej)

Więcej informacji na stronie www.kobietydopracy.pl