Nagroda dla projektu Tarnowskie Centrum Kadr Białej Gospodarki

2018-02-23

Z przyjemnością informujemy, że projekt realizowany przez naszą firmę w partnerstwie z Centrum Edukacji SIGMA Sp. z o.o otrzymał nagrodę z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego.

Jak co roku podczas gali wyróżniono laureatów, którzy w ostatnim czasie sięgnęli po dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz najlepiej korzystają z tych funduszy. Laureaci zostali uhonorowani specjalnymi statuetkami. To dzięki takim beneficjentom w Małopolsce możliwa jest m.in. aktywizacja zawodowa młodych rodziców, którzy chcą wrócić na rynek pracy po urodzeniu dziecka czy kształcenie osób w konkretnych zawodach.

Więcej informacji na stronie http://www.fundusze.malopolska.pl/wiadomosci/program-regionalny/wiadomosci/fundusze-z-kultura-w-luslawicach-ponownie-wyrozniono-beneficjentow-i-ich-projekty