Wspólny projekt z Tarnowskim Klastrem Przemysłowym

2018-01-01

Informujemy, że w ramach współpracy z Tarkowskim  Klastrem Przemysłowym S.A prowadzimy doradztwo dla MSP z subregionu tarnowskiego. 

Usługa  doradcza świadczona będzie w dwóch etapach:

  • Etap I: diagnoza potrzeb Klienta polegająca na identyfikacji potrzeb związanych z prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej.
  • Etap II: wsparcie informacyjne w kwestii prowadzenia działalności gospodarczej, nawiązywania kontaktów biznesowych, rozpoczęcia jak i rozwoju działalności eksportowej, możliwości dofinansowania.

Uczestnikiem projektu może zostać przedsiębiorstwo sektora MŚP prowadzące działalność w Subregionie Tarnowskim zainteresowane rozwojem oraz umiędzynaradawianiem swojej działalności.

Więcej informacji na stronie http://www.tkp.com.pl/doradztwo-dla-firm-z-subregionu