Tarnowskie Centrum Kadr Białej Gospodarki

2017-07-06

Cel Projektu:

Zdobycie kwalifikacji i umiejętności oraz doświadczenia zawodowego przez 75 osób, w tym 65 kobiet zamieszkujących na obszarze powiatów:  tarnowskiego , dąbrowskiego, brzeskiego oraz na terenie miasta Tarnów

Czas trwania projektu:

w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2018.