Uwaga! Nowy projekt

2017-07-06

Informujemy, że wspólnie z Centrum Edukacji Sigma Sp. z o.o realizujemy projekt "Tarnowskie Centrum Białej Gospodarki".

Celem projektu jest zdobycie kwalifikacji i umiejętności oraz doświadczenia zawodowego przez 75 uczniów , w tym 65 kobiet zamieszkujących na obszarze powiatów:  tarnowskiego , dąbrowskiego, brzeskiego oraz na terenie miasta Tarnów.

W ramach projektu oferujemy:

I. Indywidualne doradztwo zawodowe  z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania – 6 h/uczestnika

- 2 h zostanie przeznaczone na diagnozę potrzeb, a 4 h na przygotowanie Indywidualnego Planu Rozwoju

- terminy spotkań będą ustalane elastycznie w porozumieniu z uczestnikiem projektu

II. Szkolenia zawodowe dla 120 osób

- Doradca zawodowy, podczas ustalania IPD, wspólnie z Uczestnikiem Projektu decyduje o wyborze tematyki  oraz terminie realizacji szkolenia zawodowego.

1. kurs na prawo jazdy kat. B dla 10 osób

2. szkolenie z zakresu obsługi komputera i podstawowych systemów informatycznych (TIK) dla 40 osób

3. szkolenie z zakresu kwalifikowanego kursu pomocy przedmedycznej dla 40 osób

4. szkolenie z zakresu makijażu i stylizacji dla 30 osób

 więcej informacji na stronie projektu https://sigma.org.pl/projekt-eu