Doradztwo dla firm z woj. opolskiego

2014-03-19

Projekt "Wdrożenie procedury efektywnego administrowania finansami oraz skutecznej egzekucji wierzytelności z zastosowaniem mediacji i arbitrażu w opolskich MMŚP"

Zapraszamy do udziału w projekcie wszystkie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu woj. opolskiego, zainteresowane zdobyciem profesjonalnej wiedzy oraz wdrożeniem profesjonalnego systemu zarządzania potwierdzonego certyfikatem.

więcej na http://www.projektdoradztwo.org.pl

Najważniejsze informacje o projekcie:

Okres realizacji: 01.03.2013 do 30.06.2014

 1. Grupa docelowa (50 firm):
 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa i ich pracownicy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność na terenie województwa opolskiego) posiadające na terenie województwa opolskiego siedzibę, oddział lub filię
 • w tym 35 mikroprzedsiębiorstw, 10 małych przedsiębiorstw i  5 średnich przedsiębiorstw
 • min. 20% to firmy z obszarów wiejskich
 • min. 20% to firmy prowadzone przez kobiety​
 1. Warunki uczestnictwa:
 • przynależność do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • siedziba, filia, lub oddział na terenie woj. opolskiego
 • prowadzanie działalności w następujących branżach  - spożywczej, chemicznej, metalurgicznej, energetycznej, budowlanej, drzewnej i usługowej
 • nie wykorzystanie  limitu  pomocy de minimis 
 • złożenie dokumentów rekrutacyjnych.
 • niekorzystanie  ze wsparcia szkoleniowego udzielanego w województwie opolskim w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL, w latach 2007-2010.

Jak wygląda projekt (w skrócie):

 • przez  okres do  6m-cy (max. okres uczestnictwa w projekcie) doradca odwiedza firmę realizując doradztwo oraz przekazując materiały, procedury itd.
 • w ramach doradztwa przeprowadzana jest diagnoza obecnej sytuacji oraz wdrażane są nowe procedury w zakresie zarządzania płynnością finansową, należnościami oraz procesami prawnymi (np. co zrobić gdy kontrahenci dokonują nieterminowych płatności, jak przeprowadzić sprawę w sądzie, jak zapobiegać takim sytuacjom, jak zarządzać finansami i zobowiązaniami, płynnością finansową i wiele innych tematów)
 • na końcu doradztwa wystawiany certyfikat podnoszący prestiż i wiarygodność firmy,
 • każdy uczestnik otrzymuje potężny zasób wiedzy z zakresu prawa, finansów, zarządzania itp.
  UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY - KOSZTY 0,00 zł
 • jedyne co musi uczestnik projektu, to poświęcić czas doradcy.