Siła Kobiet!

Projekt aktywizacji zawodowej dla niepracujących kobiet do 29 roku życia z terenu powiatów tarnowskiego, dąbrowskiego i brzeskiego. Więcej na www.sila-kobiet.pl

2018-10-16
Projekt aktywizacji zawodowej w woj. podkarpackim.
2018-10-16
Projekt "Euroaktywizacja" dla osób +50 oraz niepełnosprawnych.
2018-10-16
Aktywne kobiety subregionu tarnowskiego.
2017-09-01
Nowy projekt aktywizacji zawodowej dla kobiet do 29 roku życia z terenu powiatów tarnowskiego, dąbrowskiego i brzeskiego. Więcej na www.sila-kobiet.pl
2017-07-06
Zapraszamy do udziału w projekcie wspólnie realizowanym z Centrum Edukacji Sigma Sp. z o.o.
2016-08-19
Zapraszamy wszystkie niepracujące kobiety pow. 30 roku życia do udziału w naszym projekcie KOBIETY DO PRACY!. Więcej informacji na stronie www.kobietydopracy.pl oraz pod nr tel. 793043897
2015-10-28
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty w zakresie odszkodowań.
2014-03-19
Zapraszamy do udziału w projekcie wszystkie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu woj. opolskiego, zainteresowane zdobyciem profesjonalnej wiedzy oraz wdrożeniem profesjonalnego systemu zarządzania potwierdzonego certyfikatem.
2014-03-19
Projekt realizowany jest przez Fundację Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.